Back to top
Chia sẻ cá nhân

Nhật ký học tập 2 năm 4 tháng của Kiều Mạnh

Nhật ký học tập

Đây là dòng thời gian nhật ký nơi mình lưu trữ lại những kỉ niệm, bài học và nhiều điều khác cho bản thân mình trong suốt quá trình học tại Cao Đẳng FPT.

Bắt đầu viết từ ngày 18/08/2020, sau khi nhập học được 1.5 tháng 😁

  • Khi làm bài tập nhóm 1 môn Kỹ Năng Học Tập, mình nhận ra bản thân rất giỏi và có thiên khiếu trong lĩnh vực thiết kế. Mình quyết định chuyển ngành Thiết kế đồ họa và đó là quyết định đúng đắn nhất.👍
  • Trước đây mình thấy Photoshop rất khó, mình nghĩ rằng Photoshop không phù hợp với mình. Ai ngờ càng học mình càng yêu mến nó. Lúc này mới nghiệm ra: "Tình yêu chỉ đến khi bạn bắt đầu chuyến hành trình ❤️..."
  • Người tính không bằng trời tính, mình nhận được thẻ sv "Ứng dụng phần mềm" khi đang học ngành "Thiết kế đồ họa". Đúng như ý định của mình: "Học Ứng dụng phần mềm để Thiết kế đồ Họa".
  • Đi vào đời sống học tập mới biết, ở đời không phải ai cũng như mình, yêu ma quỷ quái đầy hết. Vậy nên luôn ý thức, tự chủ để nhận biết ai bạn, ai không...😕
  • Ở đời nên nhớ 3 việc: "Việc của mình mình lo, việc của người để người lo, việc của cuộc sống để cuộc sống lo". Hãy làm tốt việc của mình, không cả nể MQH mà làm mất thời gianức chế bản thân.
  • Ở đời nên nhớ kĩ: "Ít nói thì ít tạo nghiệp, càng nói nhiều càng nhiều vấn đề". Bài học kinh nghiệm xương máu.