Back to top
Kiều Xuân Mạnh

Kiều Xuân Mạnh (18)

Rất yêu vợ Hợi, cây cỏ, động vật và thiết kế. Thích nấu ăn và aikido. Mong muốn chia sẻ những giá trị mang vẻ đẹp và nhân văn đến với đời sống xung quanh.

Liên hệ

Liên hệ

Trong quá trình thiết kế và phát triển blog của mình chắc…

0